Verenigingsinfo

De buurtvereniging is opgericht in 1965. Klik hier voor informatie over het ontstaan van de buurtvereniging. 

De laatste versie van het Huishoudelijk reglement is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 12 februari 2010.

Contributie graag overmaken op rekeningnummer
NL47 RABO 0306337819
De contributie bedraagt in 2023:
Gezin (elk samenlevingsverband van 2 personen of meer) 15,00 euro
Eenpersoonshuishouden   7,50 euro

De bezoek-/kaartjesregeling van de contactpersonen vindt u hier. De contactpersonen staan vermeld bij Commissies.