Creaclub

De Creaclub bestaat al meer dan 10 jaar. De deelnemers komen 2x per jaar bijeen om iets te maken. Lijkt het u leuk om mee te doen, dan kunt u zich aanmelden. Deelname is mogelijk voor de leden van de buurtvereniging, vanaf de leeftijd van 15 jaar. Niet alleen dames, ook heren kunnen zich opgeven. En anders kom een keer kijken als we weer creatief bezig zijn. De activiteiten worden op deze website vermeld.

Opgave bij:
Jolanda Goedhart, tel: 050 302 46 80, e-mail 
OF
Catharina Huizinga, tel: 050 302 22 36, e-mail 

Een paar voorbeelden van in april 2019 gemaakte creaties