Nieuws

Zaterdag 9 oktober – garage/oprit verkoop van 10.00 tot 13.00 uur
Meer informatie

Woensdag 13 oktober – informatieavond van 19.30 tot 21.00 uur
Bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Groningen over de herinrichting van de voormalige vuilstort Woltersum/Ten Boer
Uitnodiging informatieavond

Brief met mededelingen van het bestuur (27 juli 2021)

De contributie voor 2021 is vastgesteld op 15,00 euro voor een gezin (elk samenlevingsverband van 2 personen of meer) en 7,50 euro voor een eenpersoonshuishouden.
Contributie graag overmaken op rekeningnummer
NL47 RABO 0306337819

Brief met mededelingen van het bestuur (17 december 2020)

Brief met mededeling van het bestuur (6 juli 2020)

Brief met mededelingen van het bestuur (23 maart 2020)

AED – HET IS GELUKT!
Dankzij alle giften, sponsorbedragen en enorme inzet van veel buurtgenoten heeft de buurtvereniging een AED kunnen aanschaffen. Voor informatie klik hier.

De AED bevindt zich achter het gebouwtje van de melktap van de familie Bijman, Washuisterweg 2.

BuurtWhatsApp
De buurtvereniging heeft een BuurtWhatsApp, te gebruiken in geval van verdachte situaties. Buurtgenoten die hier ook aan willen meedoen kunnen een e-mail sturen naar Alice Meins.
Spelregels BuurtWhatsApp