Nieuws

ECTB (Energie Coöperatie Ten Boer) Р19 april
Tijdens de afgelopen ALV is een nieuwsbrief rondgedeeld met informatie over de plannen van ECTB. Afgesproken werd om ECTB te benaderen voor meer informatie.
Het bestuur heeft alle leden uitgenodigd voor een bijeenkomst die in samenwerking met ECTB werd georganiseerd. Op deze manier konden leden van TDeK zich goed laten informeren over de mogelijkheden die er zijn rond de aanleg van zonnepark Fledderbosch.
De informatieve avond vond plaats op woensdag 19 april. 
ECTB nieuwsbrief-2023-1

Algemene ledenvergadering – 17 februari
Op 17 februari 2023 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.

In deze vergadering werden als nieuwe bestuursleden benoemd: Johan Bulthuis en Nancy Posthumus.

De contributie voor 2023 bedraagt evenals in voorgaande jaren 15 euro voor een gezin (elk samenlevingsverband van 2 personen of meer) en 7,50 euro voor een eenpersoonshuishouden. De contributie kan worden overgemaakt op de bankrekening van de buurtvereniging.

Nieuwe contactpersoon is Catharina Huizinga.

Voor de agenda van de algemene ledenvergadering klik hier

AED
Dankzij alle giften, sponsorbedragen en enorme inzet van veel buurtgenoten heeft de buurtvereniging een AED kunnen aanschaffen. Voor informatie klik hier.

De AED bevindt zich achter het gebouwtje van de melktap van de familie Bijman, Washuisterweg 2.

BuurtWhatsApp
De buurtvereniging heeft een BuurtWhatsApp, te gebruiken in geval van verdachte situaties. Buurtgenoten die hier ook aan willen meedoen kunnen een e-mail sturen naar Alice Meins.
Spelregels BuurtWhatsApp