Nieuws

De contributie voor 2022 is vastgesteld op 15,00 euro voor een gezin (elk samenlevingsverband van 2 personen of meer) en 7,50 euro voor een eenpersoonshuishouden.
Contributie graag overmaken op rekeningnummer
NL47 RABO 0306337819

AED – HET IS GELUKT!
Dankzij alle giften, sponsorbedragen en enorme inzet van veel buurtgenoten heeft de buurtvereniging een AED kunnen aanschaffen. Voor informatie klik hier.

De AED bevindt zich achter het gebouwtje van de melktap van de familie Bijman, Washuisterweg 2.

BuurtWhatsApp
De buurtvereniging heeft een BuurtWhatsApp, te gebruiken in geval van verdachte situaties. Buurtgenoten die hier ook aan willen meedoen kunnen een e-mail sturen naar Alice Meins.
Spelregels BuurtWhatsApp