Nieuws

Brief met mededelingen van het bestuur (17 december 2020)

Brief met mededeling van het bestuur (6 juli 2020)

Brief met mededelingen van het bestuur (23 maart 2020)

Algemene ledenvergadering
Op vrijdag 14 februari vond de algemene ledenvergadering plaats.

De contributie voor 2020 is vastgesteld op 15,00 euro voor een gezin (elk samenlevingsverband van 2 personen of meer) en 7,50 euro voor een eenpersoonshuishouden.
Contributie vóór 1 maart 2020 graag overmaken op rekeningnummer
NL47 RABO 0306337819

Nieuw bestuurslid: Adolf Bolhuis. Hij volgt Reender Bouwman als penningmeester op.

De contactpersonen voor 2020 zijn Inez de Groot en Erna Elzes.

Agenda

AED – HET IS GELUKT!
Dankzij alle giften, sponsorbedragen en enorme inzet van veel buurtgenoten heeft de buurtvereniging een AED kunnen aanschaffen. Voor informatie klik hier.

De AED bevindt zich achter het gebouwtje van de melktap van de familie Bijman, Washuisterweg 2.

BuurtWhatsApp
De buurtvereniging heeft een BuurtWhatsApp, te gebruiken in geval van verdachte situaties. Buurtgenoten die hier ook aan willen meedoen kunnen een e-mail sturen naar Alice Meins.
Spelregels BuurtWhatsApp