Nieuws

Nieuw bestuurslid: Renier Heerema. Renier is Fokko Stalman opgevolgd als bestuurslid. 

Op vrijdag 25 maart vindt de algemene ledenvergadering plaats.
Locatie: Het Rustpunt, Bouwerschapweg 29a. Aanvang 20.00 uur. 
Voor de agenda klik hier.
Tijdens de vergadering wordt een presentatie gegeven over de Feest- en Lichtweek die in september 2022 plaats vindt. 

Brief met mededelingen van het bestuur (3 januari 2022).  Gezocht: bestuursleden, contactpersonen en leden kascommissie. Voor meer informatie zie de brief.

De contributie voor 2022 is vastgesteld op 15,00 euro voor een gezin (elk samenlevingsverband van 2 personen of meer) en 7,50 euro voor een eenpersoonshuishouden.
Contributie graag overmaken op rekeningnummer
NL47 RABO 0306337819

Brief met mededelingen van het bestuur (5 november 2021)

Brief met mededelingen van het bestuur (27 juli 2021)

Brief met mededelingen van het bestuur (17 december 2020)

Brief met mededeling van het bestuur (6 juli 2020)

Brief met mededelingen van het bestuur (23 maart 2020)

AED – HET IS GELUKT!
Dankzij alle giften, sponsorbedragen en enorme inzet van veel buurtgenoten heeft de buurtvereniging een AED kunnen aanschaffen. Voor informatie klik hier.

De AED bevindt zich achter het gebouwtje van de melktap van de familie Bijman, Washuisterweg 2.

BuurtWhatsApp
De buurtvereniging heeft een BuurtWhatsApp, te gebruiken in geval van verdachte situaties. Buurtgenoten die hier ook aan willen meedoen kunnen een e-mail sturen naar Alice Meins.
Spelregels BuurtWhatsApp