Commissies

De contactpersonen zijn:

  • Catharina Huizinga, tel. 050 – 302 22 36
  • Marja Tammenga, tel. 06 304 83 887, e-mail

De contactpersonen en het bestuur zijn er niet altijd van op de hoogte dat mensen ziek zijn, geopereerd worden enz. Wilt u ons daarom attenderen op zieke buurtgenoten? U kunt ook een e-mail sturen. Bij voorbaat hartelijk dank.
Voor de bezoek-/kaartjesregeling klik hier

De activiteitencommissie bestaat uit:

  • Gerardus Buruma
  • Henk Woltjer
  • Renier Heerema
  • Johan Bulthuis
  • Hilde Boorsma

De contactpersoon technische zaken is:

  • Klaas Groenwold, Washuisterweg 4, tel. 050 – 302 36 63

Indien nodig benadert hij mensen om te helpen. Buurtgenoten die een idee hebben om iets te maken, te onderhouden of te wijzigen kunnen dat bij Klaas neerleggen. Hij onderneemt verdere stappen.