Nieuws

Barbecue – zaterdag 21 september
Op 21 september organiseren we het jaarlijkse buurtfeest. We gaan barbecueën en een spel spelen. Voor informatie klik hier.

AED – HET IS GELUKT!
Dankzij alle giften, sponsorbedragen en enorme inzet van veel buurtgenoten heeft de buurtvereniging een AED kunnen aanschaffen. Voor informatie klik hier.

Algemene ledenvergadering
Op vrijdag 15 februari vond de algemene ledenvergadering plaats.

Nieuw bestuurslid: Fokko Stalman.
Roelanda Bijman is officieel benoemd tot voorzitter.

De contributie is niet gewijzigd en bedraagt voor 2019:
Gezin (elk samenlevingsverband van 2 personen of meer): 15,00 euro
Eenpersoonshuishouden: 7,50 euro
Graag overmaken op rekeningnummer NL47 RABO 0306337819

BuurtWhatsApp
De buurtvereniging heeft een BuurtWhatsApp, te gebruiken in geval van verdachte situaties. Buurtgenoten die hier ook aan willen meedoen kunnen een e-mail sturen naar Alice Meins.
Spelregels BuurtWhatsApp

INFORMATIE OVER DE AANPAK VAN DE EEMSKANAALKADE NZ

Vervangen damwanden langs het Eemskanaal
Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat zijn in juli 2015 gestart met het versterken van de Eemskanaalkade Noordzijde tussen Woltersum en de Jan B. Bronssluis in Groningen. De damwanden worden langs dat traject vervangen en aardbevingsbestendig gemaakt. 
Informatie over het project Eemskanaalkade – klik hier 

Tijdens de ledenvergadering op 13 februari 2015 hebben medewerkers van het waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat uitleg gegeven over de aanpak van de Eemskanaalkade NZ, traject Woltersum – Bronssluis. De toelichting is weergegeven in een schema.

Wilt u nieuwsbrieven over de werkzaamheden ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden op de website van het waterschap.

Op de website van het waterschap kunt u ook informatie over het project Dijkpark Ten Boer vinden.